Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Laboratuvarımız vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda sunmuş olduğu hizmetlerini; ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, en üst güvenirlilik ,izlenebilirlik ve hızla yerine getirmeyi ilke olarak benimsemiştir.

Bu hizmetler laboratuvar desteğinde; sistematik, detaylı, analitik, disiplinli, süreklilik arz eden ve profesyonelce bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;

Menu