Emisyon Ölçümleri

İmisyon Ölçümleri

PM 10 : Çapları 10 mikrondan küçük olan havada asılı partiküllerdir.

Numune alma cihazının girişi etrafındaki akış, numune alma cihazlarının yakınındaki hava akışını etkileyen hiç bir engel (örneğin balkonlar, ağaçlar, düşey yüzeyler, duvarlar vb.) ile kısıtlanmamalıdır.

Bütün numune girişleri zeminden aynı yükseklikte (1,5 m. ila 8 m. arasında) olmalıdır;

Diğer kaynaklardan taşınan baca dumanlarından sakınmak için; numune alma noktası lokal kaynaklardan uzakta konumlandırılmalıdır. Yer tipi belirlenmesinin akabinde, özellikle işletme (erişilebilirlik, saldırılara karşı güvenlik, dış hava şartlarına karşı korunma) ve altyapı bakımından (elektrik) değerlendirildikten sonra gerçek örnekleme yerleri seçilmelidir.

Diğer kaynaklardan taşınan baca dumanlarından sakınmak için; numune alma noktası lokal kaynaklardan uzakta konumlandırılmalıdır. Yer tipi belirlenmesinin akabinde, özellikle işletme (erişilebilirlik, saldırılara karşı güvenlik, dış hava şartlarına karşı korunma) ve altyapı bakımından (elektrik) değerlendirildikten sonra gerçek örnekleme yerleri seçilmelidir.

• Çöken toz ölçümü sırasında tesis inceleme alanı içinde en az 2 (iki) ölçüm noktasında, hakim rüzgar yönü dikkate alınır. Aynı bölgede toz emisyonuna neden olan başka kaynakların da bulunması durumunda ölçüm noktası sayısı tesis dışındaki diğer kaynakların katkılarının belirlenmesi için attırılabilir. Ölçüm süresi birer aylık 2 (iki) ölçüm olup, toplam 2 (iki) aydır. Aylık olarak bulunacak değerler gün sayısına bölünerek bir günde çöken ortalama toz miktarı hesaplanır.

• Hava kalitesi ölçümleri kural olarak yer seviyesinden, 1,5 - 4,0 metre arasındaki yüksekliklerde, binadan (veya ekili alandan) en az 1,5 metre yan mesafe tutularak yapılır. Ormanda yapılan ölçümler, ağaç yüksekliğinden daha yukarıda yapılmalıdır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi


TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025:2017 Akreditasyon Kapsamı

Menu