Emisyon Ölçümleri

Epa Tank Hesaplamaları

EPA TANKS Emisyon Tahmin Yazılımı ham petrol, akaryakıt ve organik sıvı depolama tanklarının neden olduğu uçucu organik bileşiğin (VOC) kirlilik miktarının tahmin edilmesinde kullanılan windows tabanlı bir bilgisayar programında yapılan bir hesap şeklidir.

03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-12’de Ham Petrol, Akaryakıt dolum ve depolama tesislerinde, depolama tanklarının nefesliklerinden kaynaklanan baca dışı kaynaklı organik emisyonu konsantrasyonu anlık olarak ölçülmeden, kütlesel debileri EPA TANKS 4 Emisyon Tahmin Yazılımı kullanılarak hesaplanmalıdır ibaresi yer almaktadır.

Menu