Emisyon Ölçümleri

Emisyon Ölçümleri

Dünya için temiz hava politikalası gereği; ülkemizde yürürlükte olan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile emisyon değerleri kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan baca gazı ölçümü; işletme içerisinde biriken, kirliliğe neden olabilecek gazların atıldığı bacalarda gerçekleştirilir. Yönetmelikte, Ek-1 ve Ek-5 bölümlerinde çeşitli kimyasal kirleticiler ve bunlara karşılık gelen sınır değerler verilir. Sınır değeri olan kirletici işletmede yer alır ve baca ile gaz olarak atılır ise bu bacada, o kirleticinin sınır değeri sağladığı ölçüm raporu ile ispatlanmalıdır

Ayrıca “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında EK-1 ve EK-2 de bulunan tesisler 2 yılda bir bacalarında emisyon ölçümü yaptırmalıdır.

Bu noktada laboratuvarların “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19-2 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile emisyon ölçümleri, analiz ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Emisyon veya baca gazı ölçüm ve analiz konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili olan laboratuvarlarımızın raporları geçerliliği Türkak ‘ın imzaladığı MLA anlaşması ile tüm dünyada geçerliliğini korumaktadır.

2019 yılında devreye giren MELBES ile baca gazı ölçümü talepleri toplanmaktadır. MELBES, talepleri yetkili laboratuvarlara atamaktadır. Kapsam dışı, kontrol amaçlı yapılacak baca gazı ölçümü için OK Laboratuvarı yetkili kapsamlarımız kısmına bakarak bizimle iletişime geçilebilirsiniz.

Çevre mevzuatı kapsamında baca gazı ölçümü yaptırılacak ise MELBES’e başvuru yapılmalıdır.

Menu